artistes a les escoles

L’aprenentatge de l’art plàstic: Projecte “Els artistes a les escoles”

L’aprenentatge de l’art plàstic: Projecte “Els artistes a les escoles”

Autora: Mila Torres, Directora de l'Escola Onze de Setembre L’objectiu principal d’aquest curs és introduir l’aprenentatge de l’art plàstic per mitjà del coneixement d’un artista local el qual ha entrat en contacte directe amb l’escola. Però no ens hem quedat amb aquest punt sinó que hem pogut apreciar com l’art…