Tecnologia utilitzada

mac-11Gestor de continguts Web Un espai web Geoemotion que permet a l’usuari crear escenaris i activitats basades en la localització en una àrea concreta del territori.
mac-12Aplicació per a smartphones Una App per a dispositius mòbils Android, iPhone i iPad que permet a l’usuari viure l’experiència sobre el territori a partir dels escenaris i activitats creats per altres.

Per a qui és?

Per a la ciutadania d’un municipi perquè pugui gaudir i aprofitar el potencial que li aporten les tecnologies mòbils des d’una triple perspectiva:

secuencia-34

Promociona la implicació i el compromís de la ciutadania a través de la construcció col.laborativa del coneixement. Un compromís del ciutadà respecte al seu entorn i una alta implicació en relació a la gestió de la ciutat.

Què, com i amb quina tecnologia?

Qué treballem

Temes o aspectes singulars del lloc on vivim (mediambientals, culturals, històrics, socials, etc) vinculats a: continguts curriculars, propostes de l’administració, propostes dels col.lectius (comerciants, turisme, …)  

Com ho treballem

– Metodologia de projectes d’aprenentatge – servei
– Col.laboració transversal i multisectorial
– Iniciatives col.lectives  

Amb quina tecnologia

– Eines d’edició, so, imatge, vídeo
– Eines de creació de textos col.laboratius
– Eines de geolocalització de continguts Geoemotion)
– Pautes per a la creació de missatges audiovisuals
– Difusió web i xarxes socials
– Iniciatives col.lectives